Protokół kontroli nr 3/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/15
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 stycznia 2015 r.

W dniu 20 stycznia 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest Pan Artur Michalak.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 13.00 do 15.12 w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła pani Renata Kabulla - Sekretarz Gminy Szubin.

Przedmiotem posiedzenia była:
  1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.
  2. Kontrola sposobu załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji radnych w roku 2014.
  3. Analiza protokołów z kontroli dotyczącej pracy burmistrza i podległych jemu służb i jednostek organizacyjnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne za rok 2014 i realizacji wniosków pokontrolnych.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (27 stycznia 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (4 marca 2015, 10:46:42)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (4 marca 2015, 12:22:04)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411