2015

2015

Protokół kontroli Nr 14/15

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 14/15 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 października i 27 listopada 2015 r. W dniu 20 października 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie [...]

Protokół kontroli Nr 13/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/15 W dniu 16 września 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest Pan Artur Michalak. Zawiadomienie o [...]

Protokół kontroli Nr 12/15

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ NR 12/15 W dniu 1 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 34, od godz. 11:00 do 14:30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w [...]

Protokół kontroli Nr 11/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 11/15 W dniu 14 kwietnia 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Kontrola obejmowała zbadanie zarzutów podniesionych w skardze z [...]

Protokół kontroli Nr 10/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 10/15 W dniu 14 kwietnia 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Miejskim Zespole Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie (MZOSiR), której dyrektorem jest pan Marek [...]

Protokół kontroli Nr 9/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 9/15 W dniu 10 kwietnia 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Szubińskim Domu Kultury, której dyrektorem jest pani Alina Gordon. Zawiadomienie o kontroli stanowi [...]

Protokół kontroli Nr 8/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 8/15 W dniu 20 marca 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie, której dyrektorem jest pani [...]

Protokół kontroli Nr 7/15

PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej odbytych w dniach 17 marca 2015 r oraz 20 marca 2015 r. W dniu 17 marca 2015 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 14:00 do [...]

Protokół kontroli 6/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 6/15 W dniu 17 marca 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie, którego kierownikiem jest Pani [...]

Protokół kontroli Nr 5/15

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/15 W dniu 24 lutego 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest Pan Artur Michalak. Zawiadomienie o [...]

Protokół kontroli Nr 4/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 4/15 W dniu 16 lutego 2013 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Rejonowej Bibliotece Publicznej, której dyrektorem jest pan Mirosław Rzeszowski. Zawiadomienie o [...]

Protokół kontroli nr 3/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/15 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 stycznia 2015 r. W dniu 20 stycznia 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w [...]

metryczka