Protokół Nr XXXIX/17

Protokół Nr XXXIX/17
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Szubinie
28 grudnia 2017 r.

W czwartek 28 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 12 w Szubinie odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika urzędu oraz częściowo drogą elektroniczną.

Protokolantem XXXIX sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:00, a zakończono o godzinie 13:35.pobierz zeskanowany protokół (4679kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (6 lutego 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 lutego 2018, 10:50:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247