Protokół Nr XXXVIII/17

Protokół Nr XXXVIII/17
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie
27 listopada 2017 r.

W poniedziałek 27 listopada 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika urzędu oraz częściowo drogą elektroniczną.

Protokolantem XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Aleksandra Łuczak – Pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:00, a zakończono o godzinie 14:15.pobierz zeskanowany protokół (3791kB) pdf
pobierz załącznik nr 16 (1820kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Łuczak (5 lutego 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 lutego 2018, 10:47:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224