Protokół Nr XXIX/17

Protokół Nr XXIX/17
XXIX sesja Rady Miejskiej w Szubinie
26 stycznia 2017 r.

W czwartek 26 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 31 odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika urzędu oraz częściowo drogą elektroniczną.

Protokolantem XXIX sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:00, a zakończono o godzinie 12:52.pobierz zeskanowany protokół (2258kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (1 marca 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (9 marca 2017, 10:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228