Protokół Nr XVIII/16

Protokół Nr XVIII/16
XVIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
4 lutego 2016 r.


4 lutego 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika urzędu oraz częściowo drogą elektroniczną.

Protokolantem XVIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska – Kierownik Referatu Organizacyjno-Administarcyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:00 a zakończono o godzinie 16:00.

XVIII sesję rady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Remigiusz Kasprzak wypowiadając słowa: ”Otwieram XVIII sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.

pobierz zeskanowany protokół (2285kB) pdf
pobierz zeskanowany protokół (10085kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (9 marca 2016)
Opublikował: Izabela Mężykowska (10 marca 2016, 15:53:48)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (10 marca 2016, 16:23:35)
Zmieniono: zmieniono nazwę etykiety

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 342