Protokół Nr XII/15

Protokół Nr XII/15
XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

W dniu 25 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, sala nr 31 odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika urzędu oraz częściowo drogą elektroniczną.

Protokolantem XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska – Kierownik Referatu Organizacyjno-Administarcyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:00, a zakończono o godzinie 14:20.

XII sesję rady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Remigiusz Kasprzak wypowiadając słowa: ”Otwieram XII sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.pobierz zeskanowany protokół (2572kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (28 września 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (21 października 2015, 16:08:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345