Protokół Nr IV/15

Protokół Nr IV/15
IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

W dniu 29 stycznia 2015 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna przy ul. Szkolnej 2 w Szubinie odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz częściowo drogą elektroniczną.

Protokolantem IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:00, a zakończono o godzinie 14:19.

IV sesję rady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Remigiusz Kasprzak wypowiadając słowa: ”Otwieram IV sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.pobierz zeskanowany protokół (1403kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (2 marca 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (4 marca 2015, 10:26:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 539