Informacja za 2014 r.


Informacja zawiera:
  • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST,
  • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
  • środkach na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2014 r.,
  • dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.,
  • dotacjach celowych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2014 r.,
  • wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  • informacja o stanie majątku Gminy Szubin wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

pobierz informację (3824kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (28 maja 2015)
Opublikował: Michał Moniak (28 maja 2015, 14:47:31)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (1 czerwca 2015, 07:56:44)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 733