Protokół Nr 44/14

Protokół Nr 44/14
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 marca 2014 r.

W dniu 5 marca 2014 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 16:11, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowali na prośbę przewodniczącej komisji telefonicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji radna Teresa Stachowiak przywitała wszystkich serdecznie. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:
  1. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
  2. Sprawy bieżące.


pobierz zeskanowany protokół (375kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (3 kwietnia 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (10 września 2014, 12:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356