Protokół Nr 47/14

Protokół Nr 47/14
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 17 czerwca 2014 r.

W dniu 17 czerwca 2014 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 17:05, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowali na prośbę przewodniczącej komisji telefonicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji radna Teresa Stachowiak przywitała wszystkich serdecznie.
Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:
  1. Opinia komisji o sprawozdaniu finansowym Gminy Szubin oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.
  2. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
  3. Sprawy bieżące.


pobierz zeskanowany protokół (638kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (31 lipca 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (5 sierpnia 2014, 12:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352