Protokół Nr 50/14

Protokół Nr 50/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 12 listopada 2014 r.

W dniu 12 listopada 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, w godz. 14:00 do 14:30 odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o tym spotkaniu zostali poinformowani przez przewodniczącą w dniu 27 października br. podczas poprzedniego posiedzenia komisji.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji pani Małgorzata Krall przywitała wszystkich serdecznie. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:
  1. Omówienie materiałów sesyjnych.
  2. Sprawy bieżące.
Komisja po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów na sesję zaopiniowała je pozytywnie.

Następnie komisja opracowała sprawozdanie z działalności za 2014 rok, które przewodnicząca przedstawi na sesji rady.

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca podziękowała pozostałym członkom komisji oraz panu Markowi Nowickiemu – dyrektorowi MZOSiR w Szubinie za czteroletnią współpracę. Podziękowała również kierownictwu tut. urzędu.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani Małgorzata Krall podziękowała wszystkim za przybycie na spotkanie.

Na tym protokół zakończono.


metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (25 listopada 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (4 grudnia 2014, 11:34:05)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (21 kwietnia 2016, 09:22:46)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 307