Protokół Nr 47/14

Protokół Nr 47/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, w godz. 15:00 do 16:20 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji zostali poinformowani na prośbę przewodniczącej telefonicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji pani Małgorzata Krall przywitała wszystkich serdecznie.
Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:
  1. Przegląd wybranych obiektów oświatowych i stan ich przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
  2. Przyjęcie informacji dyrektora MZOSiR w Szubinie w sprawie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.
  3. Omówienie materiałów sesyjnych.
  4. Sprawy bieżące.


pobierz zeskanowany protokół (2286kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (29 września 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (4 grudnia 2014, 11:24:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283