Protokół Nr 45/14

Protokół Nr 45/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 13 maja 2014 r.

W dniu 13 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, w godz. 14:30 do 16:15 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani drogą elektroniczną przez pracownika biura rady na prośbę przewodniczącej komisji.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Porządek posiedzenia:
  1. Zatwierdzenie planu kontroli działalności pozostałych świetlic wiejskich.
  2. Omówienie materiałów sesyjnych.
  3. Sprawy bieżące.


pobierz zeskanowany protokół (265kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (22 maja 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (29 października 2014, 13:22:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284