Protokół kontroli Nr 35/14

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 35/14

W dniu 29 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, od godz. 14:00 do 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie.

Komisja o terminie posiedzenia została poinformowana przez przewodniczącego w dniu 22 maja 2014 r.

Posiedzenie odbyło się w następującym składzie komisji:
 1. Stanisław Głowacki – przewodniczący komisji
 2. Hanna Adamczewska
 3. Danuta Boruch
 4. Małgorzata Krall
 5. Tomasz Wachowiak.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył pan Ignacy Pogodziński – Burmistrz Szubina oraz pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy.

Przewodniczący komisji pan Stanisław Głowacki przywitał członków komisji i zaproszonych gości. Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym posiedzenie poprowadzi radna Hanna Adamczewska – zastępca przewodniczącego komisji.
Wobec powyższego głos zabrała radna Adamczewska i przedstawiła porządek posiedzenia. Uwag radnych nie było. W związku z powyższym został on przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:
Badanie wykonania budżetu gminy za rok 2013:
 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu,
 • analiza informacji o stanie mienia komunalnego,
 • kontrola udzielonych ulg i umorzeń podatku za rok 2013,
 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącą wykonania budżetu gminy za rok 2013,
 • przygotowanie opinii Komisji o wykonaniu budżetu,
 • wysłuchanie opinii Burmistrza w powyższej sprawie,
 • zapoznanie Burmistrza ze stanowiskiem Komisji,
 • opracowanie i przegłosowanie projektu wniosku wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Szubina za rok 2013.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.


metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (5 czerwca 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (24 czerwca 2014, 15:00:43)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (25 czerwca 2014, 12:46:19)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 422