Protokół kontroli Nr 32/14

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 32/14

W dniu 6 maja 2014r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie, której kierownikiem jest pani Renata Michalak.

Kontrola obejmowała wykonanie planu finansowego w/w jednostki za rok 2013 w tym w szczególności rozliczenie środków pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 14:30 do 16:15 w następującym składzie komisji: 
  1. Stanisław Głowacki – przewodniczący komisji
  2. Hanna Adamczewska
  3. Danuta Boruch 
  4. Tomasz Wachowiak.
Nieobecna była radna Małgorzata Krall.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięły pani Renata Michalak - Dyrektor Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie oraz pani Agnieszka Kmieć - główna księgowa w/w placówki.

Przewodniczący komisji pan Stanisław Głowacki przywitał wszystkich zebranych i poprosił kierownictwo MGOPS w Szubinie o przedstawienie sprawozdania z gospodarki finansowej za rok 2013.Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (12 maja 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (5 czerwca 2014, 15:15:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379