WYBORY SAMORZĄDOWE 2014R.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014R.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

            Burmistrz Szubina informuje, że do 12 listopada br. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie do Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do ich [...]

Informacja

Zawiadomienie Burmistrz Szubina zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla stałych obwodów głosowania. Spis zawiera wykaz osób uprawnionych do udziału w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 [...]

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy [...]

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób [...]

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu [...]

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:   1) całkowitej niezdolności do pracy 2) [...]

metryczka