2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.15.2014)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.12.2014 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się o wydanym przez Burmistrza Szubina w dniu 22.12.2014 r. postanowieniu znak: GP.RZP.6733.15.2014 w sprawie zawieszenia na wniosek Pana Bartłomieja Sarlej, pełnomocnika T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, wszczętego w dniu 16.07.2014 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo, do czasu wykonania wewnętrznych radiowych analiz operatorskich.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (22 grudnia 2014)
Opublikował: Michał Moniak (23 grudnia 2014, 14:05:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424