2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.19.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 10.12.2014 r.
 
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 10.12.2014 r. decyzji nr 23, znak: GP.RZP.6733.10.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej NN wraz ze  złączami kablowo – pomiarowymi na  terenie działki nr 5/12 w miejscowości Łachowo.
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (10 grudnia 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (11 grudnia 2014, 09:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 365