2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.17.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.10.2014 r.
 
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 13.10.2014 r. decyzji nr 21, znak: GP.RZP.6733.17.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na terenie działek nr 163/6, 163/5, 164/1, 164/3, 164/7, 164/4, 164/8, 165, 108/1, 108/2, 108/4, 108/5, 111/9, 111/8, 112/1, 13/3 w miejscowości Wolwark oraz na terenie działek nr 814/2, 1687/4, 1730/16, 1730/18, 1730/13, 1731/3 i 1730/9 w miejscowości Szubin.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (13 października 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 października 2014, 14:30:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451