2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.13.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.10.2014 r.
 
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 06.10.2014 r. postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 17, znak: GP.RZP.6733.13.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej (WLZ) wraz z oświetleniem placu rekreacyjnego na terenie działek nr 35/1, 50/10 w miejscowości Szubin Wieś.
 
     Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (6 października 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (6 października 2014, 15:05:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475