2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.16.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 19.09.2014 r.
 
          Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 19.09.2014 r. decyzji nr 19, znak: GP.RZP.6733.16.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z dwoma stanowiskami słupowymi na terenie działek nr 41/1 i 68 w miejscowości Stanisławka oraz na terenie działki nr 11 w miejscowości Kołaczkowo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbiniew Behnke (19 września 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 września 2014, 09:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455