2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.14.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 18.09.2014 r.
 
               Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.09.2014 r. decyzji nr 18, znak: GP.RZP.6733.14.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie złącza kablowego SN 15kV, linii kablowych SN 15kV wraz z przebudową linii napowietrznej SN 15KV na terenie działek nr 2167, 287, 288/4, 813, 814/2 w miejscowości Szubin oraz na terenie działek nr 102/15 i 102/5 w miejscowości Wolwark.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (18 września 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 września 2014, 09:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415