2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.11.2014)OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.08.2014 r.
 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.08.2014 r. decyzji nr 15, znak: GP.RZP.6733.11.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 103, 107/1, 108/1 i 108/9 w miejscowości Szubin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia
 
 

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (8 sierpnia 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (8 sierpnia 2014, 11:24:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448