2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.7.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 17.07.2014 r.
 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 17.07.2014 r. decyzji nr 11, znak: GP.RZP.6733.7.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 249 i 871 w miejscowości Tur.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (17 lipca 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (18 lipca 2014, 12:21:29)

Ostatnia zmiana: Joanna Matuszak (18 lipca 2014, 12:27:29)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 518