2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.24.2013)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.04.2014 r.
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.04.2014 r. decyzji nr 7, znak: GP.RZP.6733.24.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kablowej sieci SN i nn dla powiązania projektowanej stacji z istniejącą siecią elektroenergetyczną wraz z przebudową powiązań istniejącej sieci napowietrznej na terenie działek nr 10/2, 126/13, 130/1, 130/2, 131/14, 132/1, 133/1, 133/8, 134/1 w miejscowości Chobielin gmina Szubin oraz na terenie działki nr 91/8 w miejscowości Wieszki gmina Nakło nad Notecią.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 kwietnia 2014, 14:35:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513