2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.23.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 11.02.2014 r.


            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 11.02.2014 r. decyzji nr 1, znak: GP.RZP.6733.23.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn – 0,4kV w zakresie zmiany trasy linii oraz budowie odcinka kablowego na obwodzie 200 ze stacji transformatorowej „Wąsosz Kowalewo 3” na terenie działek nr 3162/3 1828, 1832, 35/9 w miejscowości Kowalewo.
 
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (11 lutego 2014)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 lutego 2014, 08:13:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816