Informacja o osiągniętych poziomach odzysku

 

Gmina Szubin informuje, że w 2012r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy:


  • 45,26 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

  • 17,6 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

  • 91,7 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (14 listopada 2013)
Opublikował: Alicja Hoffmann (14 listopada 2013, 14:17:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1156