Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Szubin

 

Odpady komunale z terenu Gminy Szubin trafiają do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyznaczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Są to następujące instalacje wyznaczone dla regionu 5 Bydgoskiego:

 

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający / Właściciel

Bydgoszcz PRONATURA

miasto Bydgoszcz

(RIPOK) – instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

REMONDIS BYDGOSZCZ

miasto Bydgoszcz

(RIPOK) – instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku


(RIPOK) – instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 45,

85-001 Bydgoszcz

WAWRZYNKI

gmina Żnin

(RIPOK) – instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku


(RIPOK) – instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych

USKOM ŻNIN Sp z o.o.

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin


GIEBNIA

gmina Pakość

(RIPOK) – instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych

(RIPOK) – instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14,

88-170 Pakość


metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (14 listopada 2013)
Opublikował: Alicja Hoffmann (14 listopada 2013, 14:08:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1771