Wydział Gospodarki Przestrzennej

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego [...]

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji o warunkach zabudowy

- o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji o warunkach zabudowy [...]

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

- o zmianę decyzji o warunkach zabudowy [...]

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

metryczka