2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.21.2013)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.11.2013 r.
 


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 13.11.2013 r. decyzji nr 25, znak: GP.RZP.6733.21.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową na terenie działek nr 376/3, 378, 684/9, 684/12, 385 w miejscowości Tur.
 
 
 
      Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (13 listopada 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 listopada 2013, 08:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593