2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.22.2013)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 16.10.2013 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 16.10.2013 r. decyzji nr 23, znak GP.RZP.6733.22.2013  w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Szubina Nr 4, znak: GP/RZP.7331-634/10/11 z dnia 08.02.2011 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Zamość – Łochowo wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową Io Q=8000 m3/h w Łochowie na terenie działek nr 493, 490/3, 488/9, 484/2, 484/1, 213/3, 205, 437, 592/1, 35/1, 37/1, 480/1, 213/13, 3271/2, 3271/4, 3270/1, 3257, 3234/2, 3233/4, 3233/3, 3233/2 i 3202/2 obręb Zamość oraz na terenie działek nr 165/2-LP, 165/1-LP, 122-LP, 82-LP, 50/2-LP, 722/2 i 731/2 obręb Białe Błota.
 
 
  Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (16 października 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (16 października 2013, 14:39:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594