2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.16.2013)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.10.2013 r.


 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.10.2013 r. decyzji nr 20, znak: GP.RZP.6733.16.2013  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kolektora sanitarnego wraz z przyłączami na terenie działek nr 260/11, 260/21, 682/6, 682/7, 682/10, 682/13, 265/4 i 195/1 w miejscowości Tur.
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (4 października 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (4 października 2013, 11:00:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568