2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.9.2013)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.07.2013 r.


 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.07.2013 r. decyzji nr 14, znak: GP.RZP.6733.9.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 90, 89/1, 100 w miejscowości Łachowo oraz na terenie działek nr 1/9, 1/7 w miejscowości Zazdrość i na terenie działki nr 168/1 w miejscowości Kołaczkowo.
 
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (26 lipca 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (26 lipca 2013, 10:09:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692