2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.6.2013)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 23.07.2013 r.
 


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 23.07.2013 r. decyzji nr 12, znak: GP.RZP.6733.6.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi  na terenie działek nr 3/30, 3/28, 3/29, 2, 1/10, 1/9, 4/7 w miejscowości Kołaczkowo oraz na terenie działek nr 14/3 i 48/4 w miejscowości Łachowo.
 
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (23 lipca 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 lipca 2013, 09:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623