2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.3.2013)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 09.07.2013 r.
 


      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 09.07.2013 r. decyzji nr 9, znak GP.RZP.6733.3.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV  wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 362, 328/23 w miejscowości Smolniki.
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (9 lipca 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (10 lipca 2013, 08:37:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 645