2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina z dnia 17.04.2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina Nr 4, znak: GP.RZP.6733.15.2012 z dnia 22.02.2013 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 17.04.2013 r.
 


 
               Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 17.04.2013 r. postanowienia, znak: GP.RZP.6733.15.2012 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina Nr 4, znak: GP.RZP.6733.15.2012 z dnia 22.02.2013 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na  budowie wewnętrznej linii zasilającej do stacji bazowej telefonii komórkowej nr BYD0901D na terenie działki nr 234/2 w miejscowości Małe Rudy.
 
 
 
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (17 kwietnia 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (19 kwietnia 2013, 15:15:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789