2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.15.2012)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.02.2013 r.


 
 
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz.647) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.02.2013 r. decyzji nr 4, znak:  GP.RZP.6733.15.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej do stacji bazowej telefonii komórkowej nr BYD0901D na terenie działki nr 234/2 w miejscowości Małe Rudy.
 
 
 
 
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (22 lutego 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 lutego 2013, 15:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800