2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.16.2012)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28.01.2013 r.
 


 
          Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2012 poz. 647) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 28.01.2013 r.  decyzji nr 3, znak GP.RZP.6733.16.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23V wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działek nr 117/19, 118/6 i 219/1 w miejscowości Zamość.
 
 
 


 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (28 stycznia 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 stycznia 2013, 09:27:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764