2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.17.2012)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 23.01.2013 r.
 


 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz.647) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 23.01.2013 r. decyzji nr 2, znak GP.RZP.6733.17.2012 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Szubina nr 10 z dnia 20.04.2009 r., znak GP/RZP.7331-558/08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie zbiornika retencyjnego na terenie części działki nr 3050/1 w miejscowości Drogosław.
 
 
 
 
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (23 stycznia 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 stycznia 2013, 14:52:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 871