2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczego (GP.RZP.6732.1.2012)

 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.01.2013 r.
 
 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)  zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 15.01.2013 r. decyzji nr 1, znak: GP.RZP.6732.1.2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Szubina Nr 9, z dnia 14 marca 2011 r., znak: GP/RZP.7331-417/08/09/10/11 ustalającej dla POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3 lokalizację inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS wraz z linią zasilającą na terenie części działki nr 467/3 w miejscowości Rynarzewo.
 
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (15 stycznia 2013)
Opublikował: Joanna Matuszak (21 stycznia 2013, 09:22:29)

Ostatnia zmiana: Joanna Matuszak (21 stycznia 2013, 09:33:12)
Zmieniono: uzupełnienie informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1009