Informacje za 2012 r.


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje za 2012 r. obejmujące:
 1. dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok, w tym kwotę nadwyżki,
 2. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
 3. kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
 4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
  a) dotacji otrzymanych,
  b) dotacji udzielonych
 5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą lub oświadczenie o nie udzieleniu poręczeń i gwarancji,
 6. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w podziale na:
  a) umorzenia,
  b) odroczenia i rozłożenia na raty,
 7. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono:
  a) pomocy publicznej,
  b) pomocy de minimis,
 8. Informacja o stanie majątku Gminy Szubin wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

pobierz informację (1495kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (31 maja 2013)
Opublikował: Michał Moniak (31 maja 2013, 12:48:56)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 maja 2013, 13:01:36)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1133