2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2007)

 1. Uchwała nr V/32/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 2. Uchwała nr VI/39/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
 3. Uchwała nr VII/45/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.
 4. Uchwała nr VIII/51/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Szubin.
 5. Uchwała nr VIII/52/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Szubin.
 6. Uchwała nr XI/72/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia drzew oraz skupiska drzew pomnikami przyrody, na terenie miejscowości Małe Rudy Gmina Szubin.
 7. Uchwała nr XI/73/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 8. Uchwała nr XII/74/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 września 2007 r. o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
 9. Uchwała nr XII/75/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia w Centrum Medycznym w Szubinie im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. odrębnego obwodu glosowania.
 10. Uchwała nr XIV/85/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
 11. Uchwała nr XIV/86/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 12. Uchwała nr XIV/87/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.
 13. Uchwała nr XIV/88/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej.
 14. Uchwała nr XIV/89/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
 15. Uchwała nr XIV/90/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
 16. Uchwała nr XIV/91/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Szubin.
 17. Uchwała nr XIV/95/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XV/150/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Szubin.
 18. Uchwała nr XIV/97/07 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubina na 2008 rok.

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (29 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (29 lutego 2012, 08:00:42)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (6 marca 2012, 11:38:40)
Zmieniono: zaktualizowano wykaz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3626