2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2008)

 1. Uchwała nr XVII/121/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Brzózki.
 2. Uchwała nr XVII/122/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Statutu sołectwa Tur.
 3. Uchwała nr XVII/124/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kcyńskiej w Szubinie.
 4. Uchwała nr XVII/125/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 247 w miejscowości Wąsosz.
 5. Uchwała nr XVII/126/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 263 w miejscowości Tur.
 6. Uchwała nr XVII/127/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 7. Uchwała nr XVII/128/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.
 8. Uchwała nr XX/150/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.
 9. Uchwała nr XXI/157/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Uchwała nr XXVI/183/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2009 rok.
 11. Uchwała nr XXVI/184/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
 12. Uchwała nr XXVII/189/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w Rynarzewie.
 13. Uchwała nr XXVII/196/08 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Szubin.

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (26 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (26 lutego 2012, 19:25:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 lutego 2012, 12:03:23)
Zmieniono: zaktualizowano wykaz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3427