2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2009)

 1. Uchwała nr XXX/218/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 2. Uchwała nr XXXIII/249/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej - drzewa, na terenie miejscowości Małe Rudy gm. Szubin.
 3. Uchwała nr XXXIII/250/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
 4. Uchwała nr XXXIII/251/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
 5. Uchwała nr XXXIV/258/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Szubin.
 6. Uchwała nr XXXIV/259/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
 7. Uchwała nr XXXVII/283/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin.
 8. Uchwała nr XXXVII/284/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin.
 9. Uchwała nr XXXVIII/288/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenie publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szubin.
 10. Uchwała nr XXXVIII/289/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin.
 11. Uchwała nr XL/302/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin.
 12. Uchwała nr XL/303/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/15, 52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą gminną - 091024C, a drogą powiatową - 1952 w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin.
 13. Uchwała nr XLI/307/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szubin.
 14. Uchwała nr XLI/308/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
 15. Uchwała nr XLI/309/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
 16. Uchwała nr XLI/310/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
 17. Uchwała nr XLII/319/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
 18. Uchwała nr XLII/321/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Szubin.
 19. Uchwała nr XLIV/331/09 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Strażacką i Polną w Rynarzewie.

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (14 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (14 lutego 2012, 12:10:21)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (28 lutego 2012, 09:35:12)
Zmieniono: poprawiono wykaz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3793