Protokół nr 28/12

Protokół Nr 28/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 6 grudnia 2012 r.


W dniu 6 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, od godz. 15:00 do godz. 16:20 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem. Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Porządek posiedzenia:
  1. Analiza i zaopiniowanie działów i rozdziałów projektu budżetu gminy na 2013 rok związanych z zakresem działania komisji.
  2. Sprawy bieżące.


pobierz zeskanowany protokół (517kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (4 lutego 2013)
Opublikował: Izabela Mężykowska (13 marca 2013, 12:47:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467