Protokół Nr 27/12

Protokół Nr 27/12 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 26 listopada 2012 r.

Dnia 26 listopada 2012 r. w sali nr 31 Urzędu Miejskiego w Szubinie o godzinie 15.00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.
Radni o posiedzeniu Komisji zostali powiadomieni pisemnym zawiadomieniem. Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia Komisji:
  1. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2013.
  2. Omówienie pozostałych materiałów sesyjnych.
  3. Sprawy bieżące
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.pobierz zeskanowany protokół (485kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzeja Ćwiklińska (5 grudnia 2012)
Opublikował: Izabela Mężykowska (12 grudnia 2012, 10:15:39)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (13 marca 2013, 12:59:01)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 802