Protokół Nr 23/12

Protokół Nr 23/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 31 lipca 2012 r.

Dnia 31 lipca 2012 r. w sali nr 31 Urzędu Miejskiego w Szubinie o godzinie 15.30 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem. Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek posiedzenia:
  1. Omówienie zmian w projekcie uchwały dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin.
  3. Rozpatrzenie informacji o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 (na podstawie arkuszy organizacyjnych) w tym punktów przedszkolnych.
  4. Omówienie pozostałych materiałów sesyjnych.
  5. Sprawy bieżące.


pobierz zeskanowany protokół (977kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (30 sierpnia 2012)
Opublikował: Izabela Mężykowska (5 września 2012, 09:38:08)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (5 września 2012, 12:41:29)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 502