Protokół Nr 22/12

Protokół Nr 22/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 21 maja 2012 r.

Dnia 21 maja 2012 r. w sali nr 34 Urzędu Miejskiego w Szubinie o godzinie 15.30 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem. Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Szubin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok w działach i rozdziałach związanych z zakresem działania komisji.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok.
3. Zapoznanie się z informacją o przeprowadzonych konkursach na Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.
4. Złożenie przez Dyrektora MZOSiR w Szubinie informacji na temat zadeklarowanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu i kalkulacja dochodów z opłacanego przez rodziców czesnego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.
6. Omówienie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy bieżące.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zastępca Przewodniczącego Komisji pani Hanna Adamczewska, przywitała wszystkich zebranych i otworzyła posiedzenie Komisji.

pobierz zeskanowany protokół (1257kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzeja Ćwiklińska (18 czerwca 2012)
Opublikował: Izabela Mężykowska (27 czerwca 2012, 11:00:39)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (27 czerwca 2012, 14:10:12)
Zmieniono: dodano zeskanowany protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 485