Protokół Nr 18/12


Protokół Nr 18/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 6 marca2012 r.


Dnia 6 marca 2012 r. w sali nr 15 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34 o godzinie 16.30 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.
Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia komisji:
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Miejskiej w Szubinie:
  • Sprawozdania z realizacji założeń Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina 2008-2015 za rok 2011;
  • Sprawozdania z działalności M-GOPS w Szubinie za rok 2011;
  • Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szubin na lata 2012-2014;
  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szubin na lata 2012-2015;
  • Gminnych Programów Profilaktyki Zdrowotnej dla Gminy Szubin na rok 2012;
  • Statut Szubińskiego Domu Kultury.
 2. Wysłuchanie informacji o przygotowaniach do przeprowadzenia konkursów na Dyrektorów Szkół.
 3. Omówienie zmian w budżecie związanych z zakresem działania Komisji.
 4. Sprawy bieżące.pobierz protokół (3915kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (16 marca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (26 marca 2012, 08:59:04)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (26 marca 2012, 09:05:28)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 527